Reinscriere / Inscriere 2022-2023

ANUNȚ:

 

Având în vedere actualizarea procedurii ISMB privind înscrierile, vă informăm că rezultatele etapei 1 de înscriere vor fi afișate vineri, 17 iunie, orele 16.00.

 

 

Program depunere dosare înscriere :

 

LUNI,MARȚI,JOI – 10.00-15.00

 

MIERCURI – 12.30 – 17.30

 

VINERI – 10.00 – 13.00 

 

Criteriile specifice de departajare sunt următoarele:

  • Domiciliul părinților/ tutorilor/ susținătorilor legali, sau al unuia dintre aceştia, să fie în vecinătatea unităţii de învățământ preşcolar , dovedita prin copie dupa BI/ CI al părinților/ tutorilor/susținătorilor legali ai preșcolarului, dovada condiţiei de tutore/susținător legal (procură notarială, hotărâre judecătorească)
  • Locul de muncă al părinților/ tutorilor/ susținătorilor legali, sau al unuia dintre aceştia, să fie în vecinătatea unității de învătământ preşcolar , dovedită prin adeverință de salariat;
  • Existenţa unor fraţi/ surori înmatriculaţi/ înmatriculate în unităti școlare din vecinătatea unității de învătământ preşcolar, dovedită prin adeverință care atestă calitatea de elev, eliberată de unitatea școlară/ Declarație pe proprie răspundere .

 

Reînscrierea preșcolarilor pentru anul școlar 2022-2023

16.05.2022- 27.05.2022

16.05.2022- 25.05.2022 colectarea cererilor

27.05.2022 – validarea cererilor înn CA unitate

27.05.2022 – afisarea listelor și a locurilor rămase libere pentru înscriere și a criteriilor specifice de departajare

Înscrierea preșcolarilor pentru anul școlar 2022-2023 se va realiza în 2 etape:

I. PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE 30.05.2022- 15.06.2022

  1. Colectare cereri de înscriere 30.05.2022-10.06.2022

AFISAREA REZULTATELOR :15.06 , DUPA ORA 14.00

II. A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE 16.06 .2022-30.06.2022

  1. Colectare cereri de înscriere 16.06.2022-24.06.2022

AFISAREA REZULTATELOR – 30.06. DUPA ORA 14.00

 

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere, se va face in ordine descrescatoare a grupelor de vârstă respective : grupa mare – 5 ani; grupa mijlocie- 4 ani ; grupa mica 3 ani , varsta copilului trebuie împlinita la data de 31.08.2021

Prin exceptie in conformitate cu legea educatiei nr 1/ 2011 coraborata cu legea 185/ 2020 , in etapa a doua vor putea fi înscrisi copii pana la varsta de minim 2 ani , în limita locurilor disponibile dupa cuprinderea copiilor de 3 ani.

În cazul în care numarul cererilor este mai mare decât numârul locurilor se aplica criterii de departajare

Criteriile generale sunt următoarele și presupun existența:

– unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);

– a unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

– a unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul școlar următor, în unitatea de învățământ respectivă;

– a unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

Criteriile specifice de departajare , vor fi afisate pe data de 27.05.2022

 

Referitor la înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate), pentru a fi introduse în aplicația informatică specifică, PRIN MAIL : gradinita154@yahoo.com .

Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura conform programarii transmise de unitate.Prezența în unitate este obligatorie pentru validarea fișei.

Înscrierea se poate realiza și direct la unitatea școlară , validarea realizându-se în momentul depunerii solicitarii.

         

Documente necesare înscrierii, depuse de părinte/tutore /reprezentantul legal la unitatea de învăţământ:

 

–        Cerere de înscriere ;

–        Copie certificat de naştere copil;

–        Copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal;

–        Hotărâri judecătorești (dacă este cazul);

–        Declarația-acord de înscriere la  unitatea solicitată (conform celor 3 opțiuni) semnată de ambii părinți/tutore/reprezentant legal ;

–        Adeverință de salariat;

–        Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (se poate depune și la momentul începerii anului școlar);

–        Avizul ISMB pentru copiii   pentru care s-a solicitat amânarea înscrierii la clasa pregătitoare, în anul școlar 2021-2022, din motive medicale; 

–        Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice ale celor trei unităţi de învăţământ pentru care au optat .

 

 

Plan școarizare 2022-2023

GRUPA MICĂ : 4 grupe – 80 locuri

GRUPA MIJLOCIE : 5 grupe – 113 locuri

GRUPA MARE : 5 grupe – 120 locuri

PO Inscriere Prescolar