Activitati Extrascolare

Activităţi sociale şi culturale: Dezvoltarea a cel puţin 5 parteneriate pe an cu unităti socio-economice active în viaţa comunităţii; comunicarea coerentă cu autorităţile locale (registre de comunicare, procese verbale ale întâlnirilor de lucru, corespondenţe etc.); schimburi culturale şi profesionale organizate în colaborare cu alţi furnizori de educaţie;

Grădiniţa nr. 154 menţine o legătură permanentă cu  autorităţile locale în ceea ce priveşte repartizarea fondurilor necesare pentru întreţinerea, repararea şi modernizarea unităţii.

Primaria Sectorului 3, biserica, poliţia, şcoala, asociaţia de părinţi, instituţii educaţionale şi culturale, agenţii economici, etc. sunt parteneri permanenţi care au ca obiectiv crearea unui cadru educaţional de calitate pentru copiii gradiniţei noastre.

Proiecte educaţionale ce se derulează la în acest an şcolar:„Curcubeul schimbării”, ’’Şcoli pentru un viitor verde”, „Universul copilăriei”, ”Vreau să fiu olimpic” “Copilăria- o continuă poveste”; “Mic şi ecologist”, “Voinicelul”, ,, Micul creştin” “Învăţăm să dăruim”, „Şcoala părinţilor”, „Micul creştin” ,“Liceeni la grădiniţă”, “Jurnal de cercetaş”, “Amintiri din copilărie”, “Discovery”, “Smarty”