OFERTA EDUCATIONALA

PLAN DE ŞCOLARIZARE: 13 GRUPE – 260 COPII

Număr de elevi înscrişi:   357  – 184 băieţi, 173 fete

Număr de clase/ grupe:     13

 • Mediul de provenienţă: urban

Personalul şcolii:

 • Didactic: 27
  • Titulari: 17

Nota: În acest an şcolar 5 cadre didactice efectuează plata cu ora

 • Didactic-auxiliar: 2 cadre didactice auxiliare
 • Nedidactic: 16 personal administrativ

Nota: 4 posturi neocupate (BLOCATE)

 

Calitatea personalului didactic:

 • Calificat: 96 % din întreg personalul
 • Continuarea studiilor (invatamant superior): Andrei Georgiana, Dumitraşcu Violeta, Neagu Dana.
 • Indicatori de evaluare a performanţei instituţionale:
 • Rezultate şcolare: Adaptarea cu usurinţă a copiilor la activitatea de tip şcolar şi obţinerea rezultatelor foarte bune la testările iniţiale. Participarea copiilor din grădiniţă la concursuri extraşcolare şi extracurriculare (rezultate şcolare obtinute de copii în clasa 0 si clasa I, concursuri de dans, mama o minune a minunilor, alte concursuri artistice, Micul Creştin, Voinicelul, Europreşcolarul, Festivalul Cireşelor, Spring Day in Europe, Festivalul grădiniţelor etc).
 • Comportament social: În urma frecventării gradiniţei se constatată socializarea a peste  90% din copiii înscrişi;
 • Disciplină: La nivelul unităţii se va urmări respectarea tuturor normelor impuse prin Regulamentul Intern;