Istoric

Unitatea a fost înfiinţată în anul 1983 şi funcţionează într-o clădire proiectată pentru grădiniţă. Până în anul 1991 a funcţionat în subordinea Întreprinderii de Sticlărie coordonată de Centrala Industriei Sticlăriei şi Ceramicii Fine după care, începând cu anul 1991 trece în subordinea M.E.I. În urma aplicării O.U.G.nr.30/2000, grădiniţa trece în administraţia Primariei Sectorului 3.

Din toamna anului şcolar 2010 – 2011, Grădiniţa de copii Nr. 154 a beneficiat de o extindere cu un nou corp de clădire, desfaşurându-şi  activitatea în două corpuri de clădire situate la aceeaşi adresă.

Unitatea de învăţământ beneficiază şi de o clădire multifuncţională ce cuprinde o seră şi un bazin de înot

Curtea aferenta măsoară 7200 mp şi este dotată pentru desfăşurarea activităţilor în aer liber: spaţiu verde întreţinut, arbori şi arbuşti de diferite specii, pistă de alergare, bănci, aparate de joacă. Spaţiile de joacă unde sunt amplasate aparatele de joacă sunt acoperite cu tartran, lucru care asigură siguranţa copiilor şi evită accidentarea acestora.

Un numar de aproximativ 300 copii sunt repartizaţi în 14 grupe cu orar prelungit. Intreg personalul asigură o dezvoltare complexă şi optimă a copiilor.

Activităţile se desfaşoară pe grupe de vârstă, în concordanţa cu Curriculumul pentru educație timpurie.

Grădiniţa nr. 154 oferă posibilitatea desfăşurării activităţilor extrașcolare în parteneriat cu terți, la solicitarea părinților. Activităţile extrașcolare cuprind: serbări tematice, vizite, excursii, spectacole de circ şi teatru, activităţi comune cu părinţii, proiecte educaționale.

In grădiniţă s-au derulat programe educaţionale: “O viaţă sănătoasă pentru copii sănătoşi”, “Şcoli pentru un viitor verde”, “Mic şi ecologist”, “împreună pentru viitor- educaţia părinţilor”, “Copilăria – o continuă poveste”, “Învăţăm să dăruim”, “Dinţi frumoşi şi sănătoşi pentru un zâmbet frumos”, ”Curcubeul schimbării- Împreună descoperim România”, ”Vreau să fiu olimpic”.

Copilul aflat în centrul atenţiei noastre primeşte tot ce este mai bun: sprijinul, dragostea şi încrederea noastră.