Anunturi

         STIMAȚI PĂRINȚI

                    VĂ ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ PE ACESTĂ CALE, URMĂTOARELE:

                       Până la data de 15 IN FIECARE LUNA, se poate realiza Plata on- line a contribuției pentru hrană a copiilor (18 lei/ zi, se achită anticipat pentru întreaga lună) în contul: RO30TREZ70321E330500XXXX deschis la Trezoreria Sectorului 3, cu specificarea OBLIGATORIE a următoarelor detalii:

  • BENEFICIAR: GRÃDINIȚA NR. 154 , CUI 4829860

   DETALII PLATA: Numele și prenumele copilului (corect și complet)

             Grupa ___________ ( ex: MICĂ 1)

Contribuție pentru hrană: ______ / 2023

 

!!!!!!!     Nerespectarea integrală a celor de mai sus aduce cu sine imposibilitatea înregistrării de către Grădinița nr. 154 a plății contribuției pentru hrană, copilul dumneavoastră figurând pe lista restantierilor!

 

Pentru restituiri sume contributie de hrană se depune cerere insotita  de copie CI si extras de cont emis de banca a solicitantului, parintele / reprezentantul legal al copilului. Toate documetele se transmit pe adresa de email   gradinita.154@s3.ismb.ro .

Toate solicitarile se depun până pe data de 15 a fiecarei luni, iar restituirea se va face până pe data de 31 , în luna respectivă.

 VĂ MULȚUMIM!

Cerere restituire contributie hrana